Gia Công Tranh Thêu Chữ Thập

09/05/2013

Nhằm đáp ứng thêm nhu cầu hiện nay Tân Bảo Shop nhận gia công tranh thêu chữ thập. Bạn muốn thêu một bức tranh thêu chữ thập để tặng Tân Gia, tặng Sếp hay làm quà tặng vào một dịp nào đó….Nhưng thời gian gia công của bạn không được nhiều và đôi khi bạn […]

Read more