Bộ Lư Gỗ Hương 9 Món – Bộ Thờ Bằng Gỗ

31/05/2013

Từ xưa đến nay trong mỗi gia đình người Việt đều xem việc thờ cúng tổ tiên là điều quan trọng. Thờ cúng tổ tiên chính là lễ nghi để con cháu đời sau bày tỏ lòng tôn kính, biết ơn với những người thuộc thế hệ trên của dòng một dòng họ, với ông, […]

Read more